Number 1 provider of human talent within technology & life science

 

2 engagerede EHS & Sustainability Specialists, Xellia / 1876

Virksomheden
Xellia er førende global leverandør af lægemidler til intensiv behandling og anti-infektionsmidler til behandling af alvorlige og ofte livstruende infektioner i form af alt fra aktive farmaceutiske ingredienser (API’er) til færdigvarer (FDF’er) og fra generiske til specialiserede lægemidler. Xellia har forpligtet sig til at drive forretning på ansvarlig vis, og stræber altid efter at reducere deres miljøpåvirkning i hele værdikæden og udvikle og bevare etiske leverandørsamarbejder.

Xellia har topmoderne produktionssites i USA, Kina, Danmark og Ungarn samt forsknings- og udviklingssites i Norge og Kroatien og kommerciel drift i Europa, Asien, Mellemøsten og Nordamerika. Xellia er derfor
heldige at have en mangfoldig og multikulturel arbejdsstyrke. Xellia mener, at man skal have frihed til at være sig selv og til at tage hele sin identitet med på arbejde. Xellia Pharmaceuticals, der er ejet af Novo Holdings A/S, har hovedkvarter i København, Danmark, og har mere end 1800 ansatte på verdensplan. Se mere på www.xellia.com

Funktionen & Teamet
Afdelingen EHS & Sustainability er en afdeling på Xellia’s produktionssite i København. De beskæftiger sig med alt inden for arbejdsmiljø og miljø og har sidst også fået ansvaret for Sustainability (operationelt niveau), hvor den vigtigste opgave er at sikre compliance i forhold til EHS-lovgivning. Teamet er en del af en global organisation Global EHS & Sustainability, hvor EHS & Sustainability fra alle 4 produktionssites (Kina, Budapest, USA og Danmark) indgår. De samarbejder globalt om f.eks. hændelsesrapportering og ESG-data, mens andre systemer er lokale f.eks. kemikaliestyring og ledelsessystemer (ISO 14001 og ISO 45001). De største stakeholders er medarbejdere og ledere i produktionen, Technical Services samt Site Leadership Team og Xellia Executive Committee.

Teamet består af 6 personer: 1 Student Assistant, 1 Koordinator, 3 specialister/projektledere og 1 Leder. De er på en EHS rejse mod deres drømmedestination. Rejsen er både lang og spændende og derfor har de valg at mellemlande og tage nye besætningsmedlemmer ombord.

På vegne af Xellia søger Best Talent nu 2 erfarne og engagerede EHS & Sustainability Specialists med et solidt fundament inden for arbejdsmiljø eller miljølovgivning. Dette kunne være det næste skridt i din karriere.

2 engagerede EHS & Sustainability Specialists
Team player & Can-do attitude!

 • Virksomhed med en vision om at være den førende API producent i Europa
 • Du får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af EHS-området
 • Du får indflydelse, spændende opgaver og en varieret hverdag

Udfordring
For at styrke og sikre virksomhedens EHS-strategi, vil du i rollen som EHS Specialist blive ansvarlig for sitets programmer, enten inden for arbejdsmiljø eller miljø. Du skal sikre, at virksomheden lever op til gældende standarder og krav for at beskytte sundhed og sikkerhed for virksomhedens ansatte. Ligesom du skal være medvirkende til at sikre miljøet og minimere Xellia´s risiko for uheld.

Du bliver i rollen ansvarlig for stadig udvikling, koordinering og implementering af diverse EHS-aktiviteter og Sustainability-programmer i fuld overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål. Du gennemfører selvstændigt EHS-inspektioner, Risk Assessments og interne audits og driver CAPA i forbindelse med forskellige typer af fund og observationer.

Du er engageret, bibringer viden og perspektiv ind i processer og aktiviteter. Du skal således kunne kommunikere på alle niveauer i virksomheden, da alt sikres gennem dialog og samarbejde med både interne og eksterne stakeholders.

Du er kulturbærer og samarbejder gennem hele værdikæden, når du udvikler og optimerer processerne i produktionen, både inden for arbejdsmiljø og miljø, herunder at maskiner og udstyr fungerer under stærkt hensyn til alle aspekter inden for EHS.

En opgave er også at træne og lægge planer for nødberedskab i forbindelse med eventuelle ulykker på sitet. Ligesom undersøgelse af ulykker og utilsigtede hændelser (ROOT Cause Analysis) og forebyggelse er en del af opgaven.

Derudover styrker du via træningsprogrammer procedurer, E-learning og on-site træning af medarbejdernes viden om EHS. Således at der leves op til gældende krav i henhold til ISO 14001 og ISO 45001.

Du skal også drive og udvikle hygiejneprogrammer og helbredsundersøgelser, som omfatter hjerte, syn, hørelse og forskelligt beskyttelsesudstyr. Dette indebærer også data og fund gjort i forbindelse med audit og relateret til ulykker og arbejdes hygiejne.

Virksomheden tilbyder friske og engagerede kolleger, gode muligheder for faglig og personlig udvikling, stor indflydelse på området, kort afstand fra tanke til handling og et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor humor er i højsædet. Stillingen refererer til Senior EHS & Sustainability Manager.

Talent
Vi søger 2 EHS Specialister og derfor kan du have forskellige tilgange til denne stilling. Din uddannelsesmæssige baggrund skal minimum være på Bachelor niveau inden for Safety, Sustainability, Engineering eller tilsvarende. Det vigtige er, at du brænder for og trives i en rolle, hvor du både kan tænke strategisk og agere operationelt. Du kommer med god erfaring fra arbejdsmiljø eller miljø fra en produktionsvirksomhed inden for Pharma eller den kemiske industri og har måske interesse for begge områder.

Du er erfaren i trouble-shooting og projektledelse. Ligesom du har en hjælpsom og supporterende tilgang til opgaverne. Du er vant til at finde løsninger og er en dygtig medspiller i forhold til den løbende udvikling af virksomhedens mindset med en risikobaseret tilgang. Du formår at koble viden med din forståelse for EHS og samtidig med, at du sikrer et godt samarbejde.

Du har erfaring med begge eller et af følgende områder:

Miljøområdet:

 • Miljøovervågning og rapportering, luft-, vand-, jordrapportering af resultater til myndigheder
 • Miljøregulering og lovgivningsoverholdelse, implementering af regler, tilladelser og inspektioner
 • Affaldshåndtering, korrekt og sikker håndtering, transport, behandling, bortskaffelse og genbrug
 • Forureningskontrol, implementering af foranstaltninger, reducere og forhindre emissioner, spildevand og kemisk kontrol
 • Klimatilpasning og- mildring, strategi til reduktion af klimaforandringer og drivhusgasemissioner
 • Bæredygtig udvikling, fremme af økonomisk udvikling, der balancerer sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn

Arbejdsmiljø:

 • Risikovurderinger, styring, identificering, vurdere potentielle farer på arbejdspladsen, minimerer risici
 • Uddannelse og træning, sikre at ledere og medarbejdere er opmærksomme på procedurer og politikker, der sikrer, at de har de nødvendige færdigheder til at udføre sikkert arbejde
 • Overholde lovgivning, regler og standarder inden for arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Ergonomi, evaluerer arbejdspladsens design, udstyr og forbygge skader
 • Sundhedsfremme, implementerer programmer, der fremmer mental og fysisk sundhed
 • Arbejdssikkerhed, identificere og minimerer risiko for ulykker gennem procedurer og uddannelse
 • Medvirke til håndtering af stress og psykosociale risici, faktorer der fører til stress eller mobning
 • Beredskabsplanlægning, udvikle og håndtere planer til håndtering af nødsituationer som brande, naturkatastrofer eller andre alvorlige hændelser

Xellia arbejder systematisk med EHS og er som virksomhed certificeret efter ISO 14001 og ISO 45001. Derfor er auditerfaring et absolut stort plus.

Som person er du løsningsorienteret og pragmatisk. Du tænker strategisk, er visionær, men kan samtidig agere operationelt. Du kan lide at have indflydelse, trives med en varieret hverdag med mange forskellige opgaver. Du kan lide at færdes i produktionen, såvel som hos ledergruppen. Du får et job, hvor der ikke er langt fra tanke til handling og du nyder således at bidrage med din viden og ideer til løsninger af mange forskellige problematikker og udfordringer.

Ansøgning
Best Talent varetager rekrutteringsprocessen på vegne af Xellia og behandler din ansøgning fortroligt. Send din ansøgning med CV mærket ”1876/EHS Specialist ” via e-mail til job@besttalent.dk. Du kan læse mere om Best Talent på www.besttalent.dk.

Besttalent.dk bruger cookies. For at give dig en bedre oplevelse gemmer vi informationer om dit besøg. OK